نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، آبان 1398، صفحه 113-135

10.22084/rjhll.2019.17773.1877

سیما صارمی مقدم؛ هنگامه واعظی