نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 193-217

حسین هاشمی زرج آباد