نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 21-37

جمیله اخیانی؛ مریم شکوری بیرون؛ محرم اسلامی