نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

دوره 9، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 59-84

10.22084/rjhll.2018.16243.1820

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری