نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 89-104

رحمان ویسی حصار؛ منوچهر توانگر؛ والی رضایی