نویسنده = شهرام نقشبندی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی رده‌شناختی بر فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در چارچوب رده‌شناسی کرن

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 253-268

محمد علی جعفری؛ مهین ناز میردهقان؛ شهرام نقشبندی