نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 215-236

10.22084/rjhll.2019.18909.1927

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی