نویسنده = ���� ���� �������� ����������
تعداد مقالات: 4
بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 93-113

10.22084/rjhll.2017.7979.1459

الهام علایی ابوذر؛ محمود بی جن خان


طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 69-84

10.22084/rjhll.2016.1728

مرتضی طاهری اردلی؛ سهیل خرم؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان


مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 37-56

مرتضی طاهری اردلی؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان


بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 1-22

محمود بی جن خان؛ الهام علایی ابوذر