نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی

دوره 8، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 69-85

10.22084/rjhll.2017.12874.1683

سارا رضایی؛ منصوره زرکوب؛ سید محمد رضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی