نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 4
بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور)

دوره 9، شماره 18، آبان 1398، صفحه 137-151

10.22084/rjhll.2019.17781.1878

مریم جانبخشی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ اکبر عزیزی فر


استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

دوره 9، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 85-99

10.22084/rjhll.2017.13628.1716

وجیهه فرشی؛ علی افخمی؛ آزیتا افراشی؛ غلامحسین کریمی دوستان


سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 115-138

آرزو رازانی؛ غلامحسین کریمی دوستان


بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 93-114

ابراهیم مرادی؛ غلامحسین کریمی دوستان