نویسنده = غلامحسین کریمی دوستان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-151

مریم جانبخشی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ اکبر عزیزی فر


2. استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-99

وجیهه فرشی؛ آزیتا افراشی؛ علی افخمی؛ غلامحسین کریمی دوستان


3. سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-138

آرزو رازانی؛ غلامحسین کریمی دوستان


4. بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-114

ابراهیم مرادی؛ غلامحسین کریمی دوستان