نویسنده = ابراهیم بدخشان
هم معنایی واژگان نهج البلاغه بر مبنای نظریۀ پیوستارهم معنایی لاینز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2021.23857.2123

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان


بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 55-67

10.22084/rjhll.2016.1727

سجاد موسوی؛ ابراهیم بدخشان