نویسنده = ابراهیم بدخشان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-67

سجاد موسوی؛ ابراهیم بدخشان


2. تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-45

محمد زمانی؛ ابراهیم بدخشان