نویسنده = الهام علایی ابوذر
تعداد مقالات: 4
1. ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

الهام علایی ابوذر؛ سیروس علیدوستی


2. بررسی امکان افزایش صحت یک ابزار برچسب‌دهی به اجزای کلام در فارسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-110

الهام علایی ابوذر


3. بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-113

الهام علایی ابوذر؛ محمود بی جن خان


4. بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

محمود بی جن خان؛ الهام علایی ابوذر