نویسنده = الهام علایی ابوذر
تعداد مقالات: 5
معرفی یک پیکرة متنی تخصصی: پیکرة پژوهش‌نامه

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 271-289

10.22084/rjhll.2021.24209.2136

الهام علایی ابوذر؛ نصراله پاک‌نیت؛ علی‌اصغر حجت‌پناه؛ مجتبی زالی؛ محمدهادی آقالویی آغمیونی


ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 279-309

10.22084/rjhll.2019.19680.1958

الهام علایی ابوذر؛ سیروس علیدوستی


بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 93-113

10.22084/rjhll.2017.7979.1459

الهام علایی ابوذر؛ محمود بی جن خان


بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 1-22

محمود بی جن خان؛ الهام علایی ابوذر