نویسنده = مهین ناز میردهقان
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌سازی «فضا» در زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی (با تمرکز بر نخستی معنایی «نزدیک»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

شادی انصاریان؛ مهین ناز میردهقان؛ پارسا بامشادی


2. تحلیلی رده‌شناختی بر فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در چارچوب رده‌شناسی کرن

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 179-190

محمد علی جعفری؛ مهین ناز میردهقان؛ شهرام نقشبندی