نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 127-145

جهاندوست سبزعلیپور؛ فرزانه عبدالهی