نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 13-41

10.22084/rjhll.2017.9351.1533

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی


وزن اشعار عامیانه همدانی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 177-186

10.22084/rjhll.2016.1529

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی