نویسنده = اکرم ذوالفقاری
تعداد مقالات: 2
1. بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-84

10.22084/rjhll.2018.16243.1820

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری


2. نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ53 نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-106

10.22084/rjhll.2016.1729

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری