نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 77-95

10.22084/rjhll.2016.1523

طاهره همتی؛ آزیتا افراشی