نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 253-270

10.22084/rjhll.2021.23660.2112

ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی


بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 155-171

10.22084/rjhll.2016.1733

شادی انصاریان؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی