نویسنده = ������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 107-125

10.22084/rjhll.2016.1730

اسماعیل تاج بخش؛ فاطمه مهراب پور