نویسنده = سلیمان قادری
تعداد مقالات: 2
1. نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-91

سلیمان قادری؛ محمد عموزاده