نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 155-171

10.22084/rjhll.2016.1733

شادی انصاریان؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی