نویسنده = ������������������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
وزن اشعار عامیانه همدانی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 177-186

10.22084/rjhll.2016.1529

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی