نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى

دوره 2، شماره 4، آبان 1391، صفحه 1-12

محمّد حسن‌دوست