نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 39-60

محمد امین صراحی؛ محمد عموزاده