نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 143-154

10.22084/rjhll.2016.1732

ولی جهانگیری؛ محمدجواد آزادی؛ محمدنبی احمدی