نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 115-133

10.22084/rjhll.2017.10232.1587

عفیفه السادات احمدی؛ بتول علی نژاد