نویسنده = ���������� ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 259-278

10.22084/rjhll.2018.7678.1438

صادق محمدی بلبان آباد؛ بتول علی نژاد؛ والی رضایی