نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی

دوره 8، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 55-67

10.22084/rjhll.2017.5427.1323

والی رضایی؛ مهناز آزادمنش