نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
رده شناسی ترتیب واژه ها در زبان آذربایجانی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 165-186

اسماعیل صفائی اصل