نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 185-199

10.22084/rjhll.2017.9882.1566

پونه مصطفوی؛ سارا فرزین یاسمی