نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 97-113

مهرداد نغزگوی کهن؛ علی عبدالملکی