نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی علت تنوع ساختواژی در صفات فاعلی زبان فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 237-252

10.22084/rjhll.2021.23807.2124

لیلا تابش‌فر؛ شهلا شریفی؛ فریده حق بین


نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی

دوره 8، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 159-174

10.22084/rjhll.2018.10138.1579

مهرداد نغزگوی کهن؛ لیلا تابش‌فر