نویسنده = ������������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 113-128

محمدرضا پهلوان نژاد؛ نسرین ظاهری بیرگانی